Årsmöte hölls i Stockholm i lördags

I lördags hölls klubbens årsmöte i Autoropas fina lokaler i Stockholm. Två nya styrelseledamöter valdes in, och två avtackades för sina fina insatser.

Meta Carlsten och Per Bjerner avslutar sina uppdrag i styrelsen och vi tackar dem ödmjukt för deras insatser de senaste åren. Meta har agerat sekreterare samt evenemangsansvarig, och Per Bjerner har varit kassör.

Ny sekreterare blir istället Rolf Westberg, som länge varit engagerad i valberedningen. Nu tar han steget in i styrelsen och vi hälsar honom varmt välkommen! Varmt välkommen åter är också Mattias Björck. Mattias har varit kassör i föreningen en gång tidigare och axlar nu den rollen igen.

Fredrik Ajnefors tar plats i valberedningen tillsammans med Åke Nordqvist.

Alla namn och roller är uppdaterade på sidan om Styrelsen här på webbplatsen.

Andra viktiga beslut som togs på årsmötet var att medlemsavgiften ska vara kvar på 500:-/år och att styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse godkändes.

Nu ser vi fram emot ett fantastiskt Maserati-år 2017!