Försäkringar

Som medlem i Maseratiklubben har Du flera alternativ till entusiastfordonsförsäkringar

För många entusiaster är det allom bekant att medlemskap i en motorklubb innebär möjligheter att teckna förmånliga försäkringar för sin/sina klenoder. Mest känt är MHRF-försäkringen där samverkan sker med Folksam. Maseratiklubben har avtal med MHRF. I denna artikel lyfter vi inte upp alla fördelar och skillnader mellan MHRF-försäkringen och andra försäkringar utan vi vill upplysa om att medlemskap i Maseratiklubben innebär att du som medlem har ett attraktivt alternativ. Det är if… som Maseratiklubben haft avtal med sedan 1998. De krav som if… ställer på dig som medlem och fordonet påminner mycket om MHRF.

Grunden är att fordonet är i gott skick och inte används som bruksfordon. Inriktningen på användningen skall vara att det används vid klubbträffar, rallyn, uppvisningsarrangemang mm. Enstaka andra nöjesturer medges också. I likhet med MHRF klassas fordonen in i grupper där åldern har betydelse:

  • 8-19 år gammalt entusiastfordon
  • 20-30 år gammal klassiker
  • äldre veteranfordon; äldre än 30 år
  • samlarobjekt; fordon av udda konstruktion
  • specialfordon; byggda av delar från andra fordon.

För att åtnjuta de förmånliga försäkringsvillkoren krävs medlemskap i klubben. För att kunna teckna försäkringen som ny medlem, betalar du in 1500:- till Bankgiro 433-3753, vilket inbegriper medlemskap i 1 år, samt en administrativ försäkringsavgift till klubben. När Du bokar besiktning av din bil upplyser besiktningsmannen om besiktningsavgiftens summa.

Klubben deltar aktivt med sina unika kompetenser i samband med tecknande av försäkringen för att allt skall bli bra och gå rätt till . Någon officiell maximal körsträckegräns för if…försäkringen finns inte men ett riktvärde på 500 mil per år har nämnts. Vid inträffad skada görs en bedömning från fall till fall. If… gör ingen skillnad på om du är en fysisk eller juridisk person till skillnad från flera andra bolag. Någon särskild förstaårsförsäkring för medlemskap krävs inte heller.

Avslutningsvis vill vi betona att vi inte rekommenderar den ena eller andra försäkringen utan det är din skyldighet och ditt val att utröna vad som är bäst just för dig och ditt underverk.

Om du vill veta mer ta kontakt med Maseratiklubben eller givetvis if… eller MHRF de bolag som vi i skrivande stund har avtal med. Vi har ansökningsblanketter och en samlarfordonsförsäkring skall ställas till klubben

För mer information kring våra försäkringar, kontakta våra försäkringsansvariga, Roland Axelson eller Mats Danell. Det gör du lättast genom att använda formuläret nedan.

* markerar obligatoriskt fält