Hantering av personuppgifter

2018 stärks skyddet av dina personuppgifter ytterligare genom den nya data-
skyddsförordningen General Data Protection Regulation ( GDPR ) som EU
tagit fram fram och som gäller från den 25 maj 2018.

Med anledning av detta vill vi upplysa dig om hur svenska Maseratiklubben hanterar personuppgifter.

Föreningens styrelse är personuppgiftsansvarig och kan nås på info@maseraticlub.se. Alla frågor rörande hanteringen av personuppgifter bör skickas dit.

Föreningen hanterar följande personuppgifter om sina medlemmar:

  • Namn
  • Postadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Registreringsnummer för bil som är relevant för medlemskapet
  • Fotografier av medlemmar från träffar och evenemang

Syftet med hanteringen av personuppgifterna är att hantera relationen mellan dig, som aktiv medlem, och föreningen. Namn och postadress behövs för att kunna skicka ut medlemstidningen “Bulletinen”. E-postadress behövs för att kunna göra e-postutskick med nyheter och inbjudningar, samt insamling av medlemsavgift. Telefonnummer och bilens registreringsnummer är frivilliga, men används i den mån de finns för att underlätta att komma i kontakt med medlemmar i specifika ändamål, samt för att kunna koppla samman medlemmar med frågor kring liknande bilmodeller. Fotografier tas ibland under träffar och andra evenemang och används för att informera om klubbens verksamhet på hemsida, i sociala medier och i klubbtidningen Bulletinen.

Vid utträde ur klubben raderas dina personuppgifter omgående ur vårt medlemsregister.

För att effektivisera medlemshanteringen använder sig föreningen av ett medlemssystem från Mawik AB, som Mawik AB även ansvarar för driften av. Det innebär att Mawik AB har tillgång till alla medlemars personuppgifter och räknas som ett personuppgiftsbiträde åt Svenska Maseratiklubben.

För att skicka ut medlemstidningen “Bulletinen” anlitar föreningen ett tryckeri som trycker både själva tidningen och tillhörande adressetiketter samtidigt. Detta minskar arbetsbördan för styrelsen väldigt, jämfört med att manuellt skriva ut och applicera alla adresser inför ett utskick. Eftersom tryckeriet får tillgång till medlemmars personuppgifter, räknas tryckeriet också som ett personuppgiftsbiträde.

Så för att summera:
Svenska Maseratiklubben delar med sig av personuppgifter till följande parter:

Tredje part Vilka personuppgifer? Hur länge sparar tredje part uppgifterna? Vad är syftet med att de tar del av personuppgifterna?
Mawik AB Alla insamlade personuppgifter. Så länge som föreningen behöver dem. Hantering av medlemsuppgifter.
Ljungbergs
Tryckeri
Namn och postadress Tills ett utskick av ett nummer av tidningen är gjort, sen raderas uppgiftrerna. Att skicka ut medlemstidningen “Bulletinen”.

Svenska Maseratiklubben delar inte med sig av medlemsuppgifter till någon part utanför EU/EES.

Som medlem har du rätt att ta del av vilka personuppgifter föreningen har om dig. Det gör du lättast genom att logga in med ditt medlemsnummer som användarnamn på maseratiklubben.mawik.se och följa anvisningarna. Du kan också skicka ett mejl till medlem@maseraticlub.se och efterfråga personuppgifter.

Som medlem har du även följande rättigheter:

  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.