Vision

Vision är ett tillstånd som aldig nås utan skall tjäna som ledstjärna – något att sträva mot. Med den distinktionen följer här Svenska Maseratiklubbens vision.

En Maserati att glädjas med för envar som älskar fart, komfort, teknik och skönhet och mån om att värna sportbilshistoria är ett motto för en sann entusiast.

I det sammanhanget har Maseratiklubben en roll att utveckla som också kan leda till att vara en vän att respektera, lyssna på och vara delaktig i. Vad som avses i denna vision/strategi är en strävan att nå symbios mellan Koncernen Maserati / produktionen / serviceorganisationen av nya Maserati och kulturbärarna – Maseratibrukaren och inte minst entusiasten som vet allt om historien Maserati utan att ens äga en Maserati. Tillsammans blir vi varumärket Maserati – något att vara stolt över och bli respekterad för i alla kretsar.

Även om ett utmärkande drag för en Maserativän är att vara unik, individuell och självständig med goda resurser så erfordras gemenskap för styrka och social uthållighet. Det är mycket viktiga egenskaper för att närma sig visionen. Det är där klubben med alla ombord har sin styrka och berättigande. Det medför att alla Maseratientusiaster och -vänner globalt bör och kan vara medlemmar i nationella föreningar oavsett roll och ägarskap som privatperson, företag, institution, koncern eller serviceföretag. För Sverige leder det till att vi kan bli 600-700 medlemmar rent av 1000 med alla entusiaster utan direkt koppling till Maserati. Det kräver i sin tur att vi når en bättre geografisk spridning både när det gäller återförsäljning, service och klubbliv.

Ett mål på vägen skulle då bli att Maserati inom 5 år är etablerade i de 3 storstadsregionerna på ett likvärdigt sätt och har 300-400 medlemmar fördelade på 3 avdelningar med egna och gemensamma aktiviteter minst en gång i månaden. Alla medlemmar med eller utan Maserati har nästan dagliga kontakter med hemsidan för att spana in nyheter eller chatta med likasinnade. Koncern och lokal-Bulletinen kompletterar med sina gedigna månadsbilagor . Den får man genom sin e-postadress liksom all annan information om Maserati.

tridentInternationellt är det minst 2 varumärkeskonferenser per år som diskuterar strategier och medel att upprätthålla och stärka varumärket Maserati. År 2014 på 100-årsdagen den 14 dec. är det världskongress i Italien. Koncernen firar att Maserati har det starkaste varumärket och den största entusiastföreningen i Världen för GT bilar. En karavan på 100 Maserati från Sverige genomkorsar Europa på sin Tridentfärd mot Bologna. Varje sann entusiast måste under sin livstid besöka ursprunget till symbolen för varumärket vid Piazza del Nettuno med Fontana di Nettuno i stadens centrum.

Att vara en Maseratientusiast respekteras i alla kretsar och öppnar dörrar.