Presentation av vår nye Bulletinen-redaktör

Då Erik Barkman efter många år som redaktör för vår eminenta klubbtidning kommer träda tillbaka kommer Johan Runberger succesivt ta över ansvaret som redaktör.

Erik och Johan kommer tillsvidare att dela ansvaret på ett sådant sätt att Johan tar över ansvaret för tidningens innehåll och Erik ansvarar för layout, tryck och distribution.

Vem är då vår nye redaktör? Johan presenterar sig med följande ord.

Mitt intresse för bilar grundar sig i en fascination för mekaniska saker som funnits ända sedan barndomen. Jag har också ett stort intresse för design och formgivning vilket i kombination med att jag älskar att köra bil (helst snabbt) oundvikligen inneburit att jag blivit en riktig bilfantast.

Genom åren har jag haft förmånen att äga ett stort antal bilar med en klar övervikt för Italienska märken. Mitt intresse för Maserati har framförallt fokuserats kring biturbobilarna från 80- och 90-talet. För närvarande äger jag en Spyder E från -89 och en Ghibli GT från -96.

Det är med spänning och entusiasm som jag ser fram emot uppdraget som redaktör för Maserati Bulletinen. Klubbens tidning är för många medlemmar den huvudsakliga kontaktytan med klubben, därför är det viktigt att tidningen förmedlar entusiasmen och glädjen som vi alla delar kring bilarna och varumärket Maserati.

Mitt mål är att vi medlemmar gemensamt ska fylla tidningen med intressant innehåll vare sig det gäller en djuplodande analys av en specifik Maserati modell eller ett reportage från någon av klubbens träffar.

Tidningen är till stor del beroende på den input vi får från medlemmarna varför jag ser fram emot många och intressanta kontakter med er.

Vill ni komma i kontakt med Johan för att t ex bidra med text eller bild till Bulletinen, så gör ni det lättast via e-post till johan.runberger@maseraticlub.se