Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Digitalt årsmöte 23 mars kl 19

23 mars, 19:00 - 20:00

Pga rådande omständigheter bjuder vi in våra medlemmar på det första digitala årsmötet någonsin.

Använder du PC är det bara att klicka på länken alt kopiera och klistra in i din browser, använder du iPad eller iPhone behöver du ladda ner Zoom appen.

https://lixil.zoom.us/j/97215574555?pwd=K0xGS3ROR3NqUFJ1RlBOLzRhaHdzZz09

Dagordning:

1        Val av ordförande vid årsmötet

2        Upprättande och godkännande av röstlängd

3        Val av en eller två justeringsmän

4        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5         Godkännande av dagordning

6         Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapport

och revisionsberättelse

7        Beslut

  1. a) om fastställelse av resultatrapporten och balansrapporten
  2. b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
  3. c) om fastställande av årsavgift

8        Föredragning av verksamhetsplan och budget

9        Val av styrelseledamöter, ordförande i styrelsen, styrelsesuppleanter, revisor och revisorssuppleant

10      Val av valberedning

11      Annat ärende, som skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet

Övrigt: Styrelsen föreslår ett tillägg till klubbens stadgar gällande GDPR i sambande med distribution av medlemsmatrikel. Tillägget föreslår att man som medlem automatiskt godkänner publicering av namn, adress, telefon, mailadress samt bilinnehav till övriga medlemmar i klubben. Om man inte önskar vara med i matrikeln måste detta meddelas medlemsansvarig i god tid innan matrikeln publiceras.

För att en ändring i stadgarna ska genomföras krävs 2/3 majoritet av deltagarna på årsmötet.

 

Detaljer

Datum:
23 mars
Tid:
19:00 - 20:00