Redaktör sökes till Maserati Bulletinen!

Redaktör sökes till Maserati Bulletinen!

Uppdatering, mars 2016: Vi har nu en ny redaktör för Bulletinen, Johan Runberger. Vi är dock fortsatt mycket intresserade av bidrag till tidningen.

Vår nuvarande redaktör Erik Barkman har meddelat att han efter 10 års tidningsskapande gärna låter någon annan ta över. Finns det någon av våra medlemmar som har intresse att vara redaktör? Det innebär att planera de två nummer vi gör om året. Se till att det finns tillräckligt med material att göra ett spännande nummer. Den tekniska biten att producera tidningen har vi på plats. Du som är intresserad är välkommen att höra av dig till: fredric.gustafsson@maseraticlub.se